De outsourcingbeslissing nader belicht

Het outsourcen van bedrijfsprocessen is een complexe aangelegenheid en risicovol. meerdere risico’s die voorkomen tijdens het uitbesteden van diensten worden in dit artikel nader belicht, waarna de stap wordt gemaakt naar een tweetal theorieën om de outsourcingbeslissing te onderbouwen, de transaction Cost economics theorie en de Resource based view.