4Partners support VU leergang internal auditing

In samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam en diverse business partners uit ons netwerk hebben wij een post graduate leergang internal auditing ontwikkeld. In 16 dagdelen, gedurende 8 donderdagen, zullen in een middag en aansluitende avond alle onderwerpen aan de orde komen die een moderne interne audit functie bezighouden. Daarbij lopen een drietal samenhangende dimensies als rode draad door het programma:

  1. Dynamiek: groei en ontwikkeling van het vakgebied en gehanteerde modellen
  2. Techniek: tools en technieken die de interne auditor ondersteunen in het werk
  3. Ethiek: waarden, gedrag en het handelen van de auditor zelf

Aan de leergang zijn 40 gecertificeerde PE-uren verbonden. Docenten zijn hoogleraren en interne auditors uit de praktijk, zodat we een gezonde mix tussen theorie en praktische toepassing borgen. Daarnaast leren deelnemers van elkaar in peer-groepen die een case uit de eigen praktijk uitwerken, inclusief intervisie vanuit het programma management. Kortom: een boeiende en uitdagende leergang voor eenieder die verder wil met internal auditing. In maart 2019 wordt de leergang voor het eerst georganiseerd. Inschrijven is mogelijk via de website van de VU.

Download de brochure