Assurance

Als u zekerheid wenst over de kwaliteit van de beheersing van uw organisatie of een (deel)proces kunt u door ons een operationele audit laten uitvoeren. Dat vraagt om expertise, ervaring en flexibiliteit die niet altijd voorhanden is. Wij herkennen deze situatie en bieden flexibel inzetbare auditors met ruime ervaring in verschillende vakgebieden aan.

Onze auditors kunnen een specifiek onderzoek bij u verrichten of uw interne audit functie ondersteunen. Ook is het mogelijk de interne audit functie aan ons uit te besteden. Dat is een ideale oplossing indien u zo’n functie wil of moet hebben maar niet de schaalgrootte heeft voor een complete audit afdeling. Wij stellen dan samen met u een audit charter en meerjarenplan vast waarin we gezamenlijk de planning en diepgang van de audits afspreken.

Wij voeren de audits uit en stellen bij bevindingen verbeteringen voor. Daarbij zetten we modern technieken zoals data-analyse, process mining en audit file software in. 

Klantcases

Interne audit functie van een schadeverzekeraar 

Een middelgrote schadeverzekeraar moest op basis van wet- en regelgeving over een eigen interne audit functie beschikken maar had daar niet de schaalgrootte voor. De oplossing is gevonden door deze functie aan ons uit te besteden en een proportionele invulling hieraan te geven die past bij de verzekeraar en verwachtingen van toezichthouders zoals DNB. Wij hebben audit specialisten ingezet met ervaring in de branche en die beschikken over Wft-certificaten, zodat ze een volwaardige gesprekspartner zijn. Als eindresultaat heeft de verzekeraar een effectieve audit functie en wordt voldaan aan wet- en regelgeving.

Voorbeelden van assurance opdrachten

  • Due dilligence bij de overname van een energiebedrijf
  • Audit functie bij een investment manager
  • Operationele audits bij een productiebedrijf
  • Sarbanes Oxley (SOX) testing bij een verzekeraar
  • SOX testing bij een productiebedrijf