4Partners support VU leergang internal auditing

In samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam en diverse business partners uit ons netwerk hebben wij een post graduate leergang internal auditing ontwikkeld. In 16 dagdelen, gedurende 8 donderdagen, zullen in een middag en aansluitende avond alle onderwerpen aan

Wij voldoen aan de AVG

Wij voldoen aan de AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Voor ons is dat niets nieuws, wij gaan sinds onze oprichting al zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

PE-Certificering tot 2021 verlengd

PE-Certificering tot 2021 verlengd

We zijn weer met een 100% score uit de Cedeo audit voor permanente educatie gekomen met hartverwarmende quotes van onze cliënten en deelnemers. Gevolg is dat onze erkenning als PE-instelling weer met 3 jaar door de NBA is verlengd.

Klok(ken)huisje klaar?

Klok(ken)huisje klaar?

Als uw organisatie meer dan 50 medewerkers heeft dient u sinds 1 juli 2017 een meldregeling te hebben, waarbij de OR instemmingsrecht heeft. De wet ‘huis voor klokkenluiders’ schrijft dit voor. Nu is papier geduldig en compliance met de wet

Benoeming subcommissie Ethiek NBA

Met ingang van 1 juni 2015 is onze partner Francis Bouman benoemd tot lid van de subcommissie Ethiek van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Zijn aandachtsgebied zal onder meer liggen op de beroepsethische dilemma’s van accountants in

De outsourcingbeslissing nader belicht

Het outsourcen van bedrijfsprocessen is een complexe aangelegenheid en risicovol. meerdere risico’s die voorkomen tijdens het uitbesteden van diensten worden in dit artikel nader belicht, waarna de stap wordt gemaakt naar een tweetal theorieën om de outsourcingbeslissing te onderbouwen, de transaction Cost economics theorie en de Resource based view.

Lessen uit het Imtech-debacle

Op 13 augustus 2015 maakte de Rotterdamse rechtbank na een korte surseance van betaling een einde aan een dolle achtbaanrit van Koninklijke Imtech. De waarde van de voormalige beurslieveling, die op haar hoogtijdagen 2,5 miljard euro representeerde, verdampte daarmee volledig.

Nederland nog doof voor klokkenluiders

Klokkenluiden is geen populair onderwerp in Nederland en met onze klokkenluiders loopt het veelal niet goed af. De beelden van Ad Bos in zijn camper (de klokkenluider die de bouwfraude aan het licht bracht), zijn bij veel Nederlanders bekend.