Benoeming subcommissie Ethiek NBA

Met ingang van 1 juni 2015 is onze partner Francis Bouman benoemd tot lid van de subcommissie Ethiek van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Zijn aandachtsgebied zal onder meer liggen op de beroepsethische dilemma’s van accountants in business zoals financieel directeuren, controllers en risk managers.