Klok(ken)huisje klaar?

Klok(ken)huisje klaar?

Als uw organisatie meer dan 50 medewerkers heeft dient u sinds 1 juli 2017 een meldregeling te hebben, waarbij de OR instemmingsrecht heeft. De wet ‘huis voor klokkenluiders’ schrijft dit voor. Nu is papier geduldig en compliance met de wet

Benoeming subcommissie Ethiek NBA

Met ingang van 1 juni 2015 is onze partner Francis Bouman benoemd tot lid van de subcommissie Ethiek van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Zijn aandachtsgebied zal onder meer liggen op de beroepsethische dilemma’s van accountants in