4Partners support VU leergang internal auditing

In samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam en diverse business partners uit ons netwerk hebben wij een post graduate leergang internal auditing ontwikkeld. In 16 dagdelen, gedurende 8 donderdagen, zullen in een middag en aansluitende avond alle onderwerpen aan

Wij voldoen aan de AVG

Wij voldoen aan de AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Voor ons is dat niets nieuws, wij gaan sinds onze oprichting al zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

PE-Certificering tot 2021 verlengd

PE-Certificering tot 2021 verlengd

We zijn weer met een 100% score uit de Cedeo audit voor permanente educatie gekomen met hartverwarmende quotes van onze cliënten en deelnemers. Gevolg is dat onze erkenning als PE-instelling weer met 3 jaar door de NBA is verlengd.

Klok(ken)huisje klaar?

Klok(ken)huisje klaar?

Als uw organisatie meer dan 50 medewerkers heeft dient u sinds 1 juli 2017 een meldregeling te hebben, waarbij de OR instemmingsrecht heeft. De wet ‘huis voor klokkenluiders’ schrijft dit voor. Nu is papier geduldig en compliance met de wet

Benoeming subcommissie Ethiek NBA

Met ingang van 1 juni 2015 is onze partner Francis Bouman benoemd tot lid van de subcommissie Ethiek van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Zijn aandachtsgebied zal onder meer liggen op de beroepsethische dilemma’s van accountants in