De outsourcingbeslissing nader belicht

Het outsourcen van bedrijfsprocessen is een complexe aangelegenheid en risicovol. meerdere risico’s die voorkomen tijdens het uitbesteden van diensten worden in dit artikel nader belicht, waarna de stap wordt gemaakt naar een tweetal theorieën om de outsourcingbeslissing te onderbouwen, de transaction Cost economics theorie en de Resource based view.

Lessen uit het Imtech-debacle

Op 13 augustus 2015 maakte de Rotterdamse rechtbank na een korte surseance van betaling een einde aan een dolle achtbaanrit van Koninklijke Imtech. De waarde van de voormalige beurslieveling, die op haar hoogtijdagen 2,5 miljard euro representeerde, verdampte daarmee volledig.

Nederland nog doof voor klokkenluiders

Klokkenluiden is geen populair onderwerp in Nederland en met onze klokkenluiders loopt het veelal niet goed af. De beelden van Ad Bos in zijn camper (de klokkenluider die de bouwfraude aan het licht bracht), zijn bij veel Nederlanders bekend.

Reflectie op de ethiek van accountants in business

In de periode van 2012 tot een uitloop in 2014 hebben alle accountants in business, soms onder protest, de verplichte training beroepsethiek gevolgd. Dit artikel is een reflectie op deze training en onderzoekt of, en zo ja wat, we ervan geleerd hebben.