Consultancy

Onze professionals denken met u mee en adviseren over de beheersing van uw organisatie en het optimaliseren van uw processen. Daarbij betrekken zij de meest recente kennis, inzichten en technieken. 

Risicomanagement en beheersingsvraagstukken - Greep op de zaak

Wij helpen u de optimale balans te vinden tussen maximaal resultaat en een optimale beheersing van uw organisatie. Het gaat daarbij om het spanningsveld tussen targets halen en het voorkomen van ongewenste neveneffecten, oftewel wij bieden greep op uw zaak.

Lees meer

Procesoptimalisatie: effectief en efficient uw doelen realiseren

Toenemende complexiteit en dynamiek vereisen flexibiliteit van uw organisatie en processen. Procesoptimalisatie en -herontwerp zijn de antwoorden om hieraan invulling te geven. Wij doen dat door de inzet van de juiste mix aan instrumenten zoals Lean, kwaliteitsmanagement (TQM), process mining, shared service (SSC) en outsourcing. Als geen ander realiseren wij ons dat verandermanagement essentieel is om tot draagvlak en daadwerkelijke verbetering te komen. Vanzelfsprekend beschikken wij over de beste tools voor data-analyse en process mining om e.e.a. bij u uit te voeren.

Lees meer

Profit Recovery, Data Analyse en Proces mining

Moderne tools en technieken zijn voor ons geen doel op zich. Waar het om gaat is inzicht in uw processen, kansen, risico’s en de daarmee te realiseren resultaten. Hiervoor zetten wij waar mogelijk data-analyse en processing mining tools in en passen we Robotic Process Automation (RPA) toe.  

Lees meer
Neem contact op