Proces mining

Moderne analyse tools zijn uiteraard geen doel op zich. Waar het om gaat is inzicht in uw resultaten en processen, en dit inzicht wilt u snel en daar waar wenselijk in detail hebben. Met onze proces mining experts verkrijgt u dit inzicht en zit u aan de voorkant van wat deze technologieën kunnen bieden, wij delen onze aanpak en brengen deze kennis over naar uw organisatie. Wat betekent dit voor mijn organisatie? Dit betekent dat u in staat wordt gesteld om alle processtappen te kunnen zien binnen een proces, waar zitten bottlenecks en waar worden deze door veroorzaakt, welke onverwachte handelingen worden verricht en klopt de volgorde van de handelingen wel? De efficiency van de processen gaat met sprongen vooruit. Onze process mining software biedt u volledig inzicht in uw processen. Wij gebruiken onder andere Perceptive Process Mining en Disco, beide zeer bekend in de process mining wereld. Onze medewerkers zijn expert in het werken met deze tools. Nieuwsgierig geworden? Graag laten wij u een demo zien van door ons geanalyseerde processen, bevindingen en gerealiseerde resultaten.

Klantcases

Proces mining bij universiteit

Een grote universiteit in Nederland wilde meer inzicht in de inkoopprocessen van de verschillende faculteiten. Uit eerdere analyses kwam naar voren dat de verschillende processen uiteenlopende doorlooptijden kenden. Vraag van de universiteit was of wij alle processtappen inclusief doorlooptijden in kaart konden brengen. 

Wij hebben dit gedaan door onze Perceptive Process Mining tool in te zetten en de processen te documenteren. Hier kwamen niet alleen de afwijkingen in de hoofdprocessen naar voren, maar hebben we ook alle zijpaden (olifanten paden) in kaart kunnen brengen. Daarna hebben we samen met de universiteit de best practice bepaald en de doorlooptijd met meerdere dagen terug weten te brengen.