Beheersingsvraagstukken – Greep op de zaak

Wij helpen u de optimale balans te vinden tussen maximaal resultaat en een optimale beheersing van uw organisatie. Het gaat daarbij om het spanningsveld tussen targets halen en het voorkomen van ongewenste neveneffecten, oftewel greep op uw zaak.    

Risicomanagement en beheersing kan door risico-analyses op een specifiek onderwerp maar ook voor uw organisatie als geheel. Dit laatste geven wij vorm via een business control framework (BCF). Een BCF maken wij desgewenst compliant met governance codes, Sarbanes Oxley of andersoortige regels die voor uw business gelden. Assurance hierop is mogelijk door ons operational audits te laten verrichten.  

Klantcases

BCF ontwerp voor technisch dienstverlener

Voor een internationaal technisch dienstverlener hebben wij een business control framework ontwikkeld waarmee zij konden voldoen aan de Loi de sécurité financière (Franse governance code). Als basis hiervoor is het COSO model gebruikt. Efficiëntie en draagvlak is bereikt door het kwaliteitsmanagement te integreren in het framework. Elementen als VCA, RI&E, BHV en ISO zijn daarom integraal meegenomen. Als eindresultaat is een integraal BCF opgeleverd, gereed voor implementatie. 

Voorbeelden van andere adviezen

  • Inrichting besturing en beheersing van een waterschap
  • Ontwerpen BCF voor een OV-organisatie
  • Ontwerpen Risk & Control framework voor een energiebedrijf
  • Verbeteren beheersing onderzoeksprojecten van een universiteit
  • Ontwikkelen authority manual voor een energiebedrijf
  • Onderzoeken strategische rationale voor een fusie tussen dienstverleners
  • Onderzoeken betalingsverkeer van een energiebedrijf