Robotic Process Automation (RPA)

De mogelijkheden van digitalisering zijn eindeloos, en toch kiezen wij ervoor om Robotic Proces Automation projecten in eerste instantie kleinschalig aan te vliegen. Van belang is namelijk dat niet alleen u, maar ook uw medewerkers klaar zijn om de mogelijkheden die Robotic Process Automation biedt te omarmen. Door eerst eens één of enkele processen op te pakken en te automatiseren via RPA raakt u bekend met de mogelijkheden van deze technologie en leert u de voordelen kennen.

Met onze bottom-up aanpak lopen we samen met de medewerkers de processen door en bepalen we het verbeterpotentieel. De nieuwe werkwijzen worden op deze manier op natuurlijke wijze geadopteerd. Van daaruit wordt dan verder gebouwd aan nieuwe RPA projecten die vaak sneller gaan en meer impact hebben. 


Neem contact met ons op. Wij presenteren graag onze werkwijze.

Klantcases

Activa in de buitenruimte  

Eén van onze klanten beheert voor diverse gemeenten in het land activa in de buitenruimte (VRI’s, Abri’s, lichtmasten, e.d.). Deze activa muteren frequent vanwege ouderdom, beschadigingen of technische aanpassingen. Wijzigingen in de asset database werden handmatig doorgevoerd op basis van papieren informatie en verzamelen van gegevens uit diverse databases. Middels het toepassen van Robotic Process Automation hebben wij dit proces vrijwel volledig kunnen automatiseren en is de kwaliteit van de verwerking maximaal geworden. Niet alleen dat, maar ook de dienstverlening naar de gemeentes is hierdoor zeer sterk verbeterd doordat er meer tijd is voor service verlening in plaats van administratieve handelingen. 

 

Facturatie bij een zorginstelling  

Een zorginstelling geeft uitvoering aan de WMO en Jeugdzorg voor een aantal gemeenten in Nederland. De uitvoering van deze diensten en vooral de facturatie en verrekening is zeer complex en foutgevoelig. Zeer veel tijd van medewerkers gaat zitten in het vaak dubbel controleren van de administratieve verwerking, terwijl de cliënt niet geholpen wordt door gebrek aan tijd. Wij zijn gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken om met name het facturatie en verrekenproces te automatiseren. Samen met een aantal medewerkers hebben we het proces van begin tot eind doorgelopen en zijn we er in geslaagd door toepassing van RPA de meest langdurige, saaie en foutgevoelige processtappen volledig door een robot uit te laten voeren. Voordelen hiervan zijn snellere en accuratere facturatie en het vrijspelen van personeel voor de primaire taak: het verlenen van zorg.