De outsourcingbeslissing nader belicht

Het outsourcen van bedrijfsprocessen is een complexe aangelegenheid en risicovol. meerdere risico’s die voorkomen tijdens het uitbesteden van diensten worden in dit artikel nader belicht, waarna de stap wordt gemaakt naar een tweetal theorieën om de outsourcingbeslissing te onderbouwen, de transaction Cost economics theorie en de Resource based view. Deze theorieën blijken niet toereikend om de outsourcingbeslissing en het regelmatig niet behalen van de beoogde doelstelling van outsourcingtrajecten te verklaren. in de recente literatuur is een aantal raamwerken geïntroduceerd dat aan deze tekortkomingen tegemoetkomt. Deze raamwerken zullen worden besproken en in een contingentiebenadering worden vergeleken ter bepaling welk raamwerk in welke situatie kan worden gebruikt om het outsourcingsproces (beter) te beheersen.

Lees het volledige artikel: De outsourcingbeslissing nader belicht