Greep op de zaak – Instrumenten voor risicomanagement

Greep op de zaak – Instrumenten voor risicomanagement

De tent in de greep houden. Dat is naast het realiseren of overtreffen van targets uiteindelijk uw taak als manager. Naast kwesties als motivatie van medewerkers en ontwikkeling van talent, moet er tenslotte ook een product of dienst geleverd worden. De beheersing van uw processen voltrekt zich in het spanningsveld tussen twee doelen: het bereiken van de targets en het voorkomen van ongewenste neveneffecten. Veiligheids-, milieu- of kwaliteitseisen kunnen grote druk uitoefenen op uw bedrijfsresultaat.

‘Greep op de zaak’ is het eerste overzichtswerk van alle instrumenten die u ter beschikking staan om een goede balans te vinden tussen maximaal resultaat en optimale beheersing van uw organisatie. Risico-, proces- en projectmanagement, informatievoorziening en bewaking van de gehele bedrijfsvoering – voor alle aspecten vindt u de juiste instrumenten uitgelegd. Ze worden op een pragmatische wijze in samenhang beschreven als bouwstenen van een effectief beheerssysteem. Zo’n systeem ontwikkelen en in stand houden is maatwerk; standaardoplossingen voldoen niet.

Tot maatwerk komen is cruciaal: boeken over bijvoorbeeld ISO, Six Sigma en Prince2 zijn er genoeg, maar hoe deze modellen gecombineerd kunnen worden in één integraal en op uw organisatie toegesneden beheerssysteem, leest u alleen in ‘Greep op de zaak’.

 

Het boek is te krijgen op: managementboek.nl