Klok(ken)huisje klaar?

Klok(ken)huisje klaar?

Als uw organisatie meer dan 50 medewerkers heeft dient u sinds 1 juli 2017 een meldregeling te hebben, waarbij de OR instemmingsrecht heeft. De wet ‘huis voor klokkenluiders’ schrijft dit voor. Nu is papier geduldig en compliance met de wet relatief eenvoudig te regelen. Waar u echt iets aan heeft is een goed integriteitsklimaat in uw organisatie. Dat vormt een fundament voor integer werken, sociale controle en maakt veel (kostbare) formele controlemaatregelen overbodig. Als er geen rotte appels werken, kan er immers hooguit een onopzettelijke fout gemaakt worden!

Zijn wij dan negatief over het ‘klokkenhuis’? Nee, zeker niet. Een goede meldregeling kan problemen preventief kanaliseren en voorkomen dat ‘vuile was’ die schoon blijkt te zijn onnodig buiten wordt gehangen. U voorkomt onnodige reputatieschade. Voor accountants die bij of voor u werken wordt een regeling volgend jaar van groot belang. Dan moeten zij namelijk aan NOCLAR gaan voldoen.