NOCLAR

Weet u wat NOCLAR is en gaat betekenen? NOCLAR is internationale regelgeving die in 2019 ook voor Nederlandse accountants gaat gelden. Het gaat over wat gedaan moet worden bij non-compliance. Btw aangifte onjuist gedaan? Arbeidstijden overschreden? Milieuregels overtreden? Niets doen of wegkijken is in al deze situaties geen optie meer, NOCLAR vereist actief optreden.

Moet onze organisatie iets doen met NOCLAR?

Om NOCLAR proof te zijn is zeker actie nodig, maar wat dan? Zorg dat breed is gecommuniceerd wat NOCLAR voor de AA's en RA's in uw organisatie gaat betekenen. Acties van die accountants worden daardoor voorspelbaar en begrijpelijk. Breng ook interne procedures op orde en zorg voor aansluiting op eisen vanuit het Nederlandse huis voor klokkenluiders. En zoals altijd doet effectieve monitoring wonderen om tijdig bij te kunnen sturen en escalaties te voorkomen. Onze partner Francis Bouman is als lid van de ethische commissie van de NBA nauw betrokken bij de NOCLAR regelgeving. Hij helpt u graag met een readiness check of implementatie. 

Neem contact op