Klok(ken)huisje klaar?

Klok(ken)huisje klaar?

Als uw organisatie meer dan 50 medewerkers heeft dient u sinds 1 juli 2017 een meldregeling te hebben, waarbij de OR instemmingsrecht heeft. De wet ‘huis voor klokkenluiders’ schrijft dit voor. Nu is papier geduldig en compliance met de wet

Benoeming subcommissie Ethiek NBA

Met ingang van 1 juni 2015 is onze partner Francis Bouman benoemd tot lid van de subcommissie Ethiek van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Zijn aandachtsgebied zal onder meer liggen op de beroepsethische dilemma’s van accountants in

De outsourcingbeslissing nader belicht

Het outsourcen van bedrijfsprocessen is een complexe aangelegenheid en risicovol. meerdere risico’s die voorkomen tijdens het uitbesteden van diensten worden in dit artikel nader belicht, waarna de stap wordt gemaakt naar een tweetal theorieën om de outsourcingbeslissing te onderbouwen, de transaction Cost economics theorie en de Resource based view.