Reflectie op de ethiek van accountants in business

In de periode van 2012 tot een uitloop in 2014 hebben alle accountants in business, soms onder protest, de verplichte training beroepsethiek gevolgd. Dit artikel is een reflectie op deze training en onderzoekt of, en zo ja wat, we ervan geleerd hebben.

Wat zijn onze gewoonten bij het maken van morele afwegingen? Hoe maken wij als professionals onze ‘fout-fout’ keuzes? Zijn we moreel aanspreekbaar of verleggen we de pijn liever naar een hoger hiërarchisch niveau? Dit artikel geeft een inkijkje in onze beroepsethiek en of daar nog werk te doen is.

Lees het volledige artikel: Reflectie op de ethiek van accountants in business