Tech Savvy Corner

Blockchain, Bitcoin, WannaCry, Petya: welke kansen en bedreigingen zijn er voor mijn organisatie? De koers van de bitcoin fluctueert enorm en is zeer speculatief en daarmee ongrijpbaar. De blockchain technologie wordt bestempeld als disruptief en tegelijkertijd zeer veelbelovend. Virussen als WannaCry en Petya hebben enorme schade aangericht in computernetwerken over de hele wereld.

Blockchain en Bitcoin

Iedereen heeft er inmiddels wel over gehoord en weet er het één en ander van. Opvallend blijft hoe weinig mensen al met crypto currencies handelen. Daarnaast lijkt de blockchain technologie zeer complex en moeilijk om uit te leggen.
In een interactieve sessie van twee uur tonen wij u live de techniek achter de blockchain en hoe te handelen met bitcoins. U kunt na deze sessie zelf bepalen welke vervolgstappen u wilt zetten. U kunt nu zonder meer de juiste vragen stellen en afwegingen maken. 

Wij horen graag van u. 

Neem contact op