Wij voldoen aan de AVG

Wij voldoen aan de AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Voor ons is dat niets nieuws, wij gaan sinds onze oprichting al zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Het is voor ons dan ook niet meer dan logisch om aan de AVG te voldoen. En we doen zelfs meer dan dat omdat we het belangrijk vinden. Op vrijwillige basis hebben wij onze partner Francis Bouman tot Functionaris Gegevensbescherming benoemd en bij de Autoriteit Persoonsgegevens als zodanig geregistreerd. Voor vragen over hoe wij met de AVG omgaan is hij uw primaire contactpersoon.